Harmonogram pracy doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zabrzuw roku szkolnym 2020/2021

doradca zawodowy – Anna Wandzel-Lipina (za Bożenę Owczarzak) dzień pracy –czwartek,

Od 1.09.2020 r.  do 31.01.2021 r. godziny pracy doradcy zawodowego: 7.00 – 11.30 (4,5 godziny ). Od 1 lutego 2021 do końca roku szkolnego: 7.00 – 10.30 (3,5 godziny)

 W tym godziny dydaktyczne:

czwartki 10.09.20; 17.09.20; 1.10.20; 8.10.20; 15.10.20; 22.10.20; 29.10.20;  5.11.20; 12.11.20; 19.11.20;

lekcja 0 (7:10 – 7:55): 8a

lekcja 1 (8:00 – 8:45): 8dj

lekcja 2 (8:55 – 9:40) 8 b 

czwartki 26.11.20; 3.12.20; 10.12.20; 17.12.20; 7.01.21; 14.01.21; 21.0121; 28.01.21; 18.02.21; 25.02.21

lekcja 0 (7:10 – 7:55): 7a

lekcja 1 (8:00 – 8:45): 7dj

Po zakończeniu cyklu 10 zajęć dydaktycznych w klasach 7 i 8 (od marca do końca roku szkolnego) – doradca zawodowy będzie pełnić dyżury popołudniowe dla uczniów i rodziców (harmonogram zostanie uzgodniony z Dyrekcją SP6) – konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (analiza predyspozycji, zainteresowań, osobowości zawodowej, pomoc w wyborze szkoły, logowaniu).


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Czytaj więcej