loading...
Zebrania z rodzicami
Zajęcia rozwijające zainteresowania
Dodatkowe dni wolne
Konsultacje z rodzicami
Zajęcia społeczne dla dzieci
Zajęcia dla uczniów społeczności romskiej
Organizacja roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
Zebrania z rodzicami

Lp.

Rodzaj zebrania

Termin

Uwagi

1.      

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI 06.09.2022

KLASY I-III

16.30

KLASY IV-VIII

17.00

2.      

KONSULTACJE 08.11.2022

KLASY I-VIII

16:00-18:00

3.      

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE 13.12.2022

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

4.      

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE 29.03.2023

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

5.      

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE 17.05.2023

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

6.      

inne

DO USTALENIA

Zebrania/konsultacje w zależności od potrzeb bieżących!

Dodatkowe dni wolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

L.P.

DATA

1

14.10.2022 – piątek

2

31.10.2022 – poniedziałek

3

2.01.2023 – poniedziałek

4

2.05.2023 – poniedziałek

5

Egzamin ósmoklasisty (język polski) 23.05.2023

6

Egzamin ósmoklasisty (matematyka) – 24.05.2023

7

Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny) – 25.05.2023

8

09.06.2023 – piątek

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu się przez mobidziennik.

Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2022

Klasy II-VIII – 9.00 (boisko szkolne)

Klasy I – 10.00 (sala gimnastyczna)

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2022

Ferie zimowe

16.01.2023 – 29.01.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04 – 11.04.2023

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

Klasy I-III godz. 9:00

 Klasy IV-VII godz. 10:00

 Klasy VIII godz. 11:30

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2020/2021

L.P.

DATA

1

14.10.2022 – piątek

2

31.10.2022 – poniedziałek

3

2.01.2023 – poniedziałek

4

2.05.2023 – poniedziałek

5

Egzamin ósmoklasisty (język polski) 23.05.2023

6

Egzamin ósmoklasisty (matematyka) – 24.05.2023

7

Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny) – 25.05.2023

8

09.06.2023 – piątek