Maria Curie-Skłodowska 1867- 1934

Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Freta 16, w którym obecnie mieści się muzeum poświęcone jej pamięci.

Maria była najmłodszym, piątym dzieckiem Władysława Skłodowskiego i Bronisławy z Boguckich. Oboje byli pedagogami. Od dzieciństwa Maria wychowała się w atmosferze nauki i nauczania. Wszystkie dzieci w ich rodzinie były wybitnie uzdolnione. W 1878 r. umiera matka Marii Skłodowskiej - Maria ma 11 lat. Nasza patronka z domu rodzinnego wyniosła nawyk pracowitości i patriotyzmu, który zachowała przez całe życie.

Maria Skłodowska w czerwcu 1883 roku ukończyła III Żeńskie Gimnazjum w Warszawie ze złotym medalem. O studiach jednak w tym czasie nie było mowy. W zaborze rosyjskim wyższe uczelnie nie przyjmowały kobiet. Aby je podjąć, musiałaby wyjechać za granice, a warunki finansowe rodziny absolutnie na to nie pozwalały. W związku z tym objęła posadę guwernantki. Marzenie o podjęciu studiów spełniło się dopiero w osiem lat po zdaniu matury.
Jesienią 1891 roku Maria przybyła do Paryża i zapisała się na wydział matematyczno - przyrodniczy Sorbony. W trakcie studiów uzyskała licencjat nauk fizycznych i nauk matematycznych.W 1894 roku Maria poznała Piotra Curie. Ich ślub odbył się w lipcu 1895 roku. W grudniu 1897 roku małżonkowie Curie rozpoczęli badania naukowe nad promieniowaniem rud uranowych, które doprowadziły ich do odkrycia dwóch nieznanych pierwiastków promieniotwórczych: polonu i radu.
W 1897 roku urodziła córkę Irenę. W 1903 roku Maria Curie wraz ze swoim mężem otrzymała Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki.W 1904 roku przychodzi na świat ich druga córka Ewa. Piotr uzyskuje profesurę na Sorbonie, a Maria zostaje jego asystentką. Rozwijają badania nad promieniotwórczością, współuczestniczą w leczeniu radem raka. Powstają fabryki produkujące rad. Rad staje się najdroższą substancją na świecie, osiągając cenę 180 tys.dolarów za gram. Maria i Piotr zrzekają się zysków za jego odkrycie.

W kwietniu 1906 roku wydarzył się tragiczny wypadek. Zginął Piotr Curie. Maria przyjmuje pracę po Piotrze i zostaje pierwszą kobietą prowadzącą wykłady na Sorbonie, a w roku 1909 pierwszą kobietą profesorem Sorbony. Powierzono jej Katedrę Fizyki Ogólnej, co było niezwykłe ponieważ była cudzoziemką i kobietą. W 1910 roku wyodrębnia czysty rad i udowadnia , że jest on białym, lśniącym metalem. Rok 1911 przynosi Marii drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za wyodrębnienie czystego radu i za całokształt prac w zakresie chemii ciał promieniotwórczych. Była pierwszą dwukrotną noblistką na świecie.W roku 1912 dzięki wysiłkom Marii Curie rozpoczęto budowę Instytutu Radowego w Paryżu, a w 1932 roku budowę Instytutu w Polsce.
W latach pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska - Curie udowodniła swój wielki patriotyzm. Zorganizowała przy pomocy Czerwonego Krzyża służbę radiologiczną w szpitalach wojskowych. Jednak stan zdrowia Marii z każdym rokiem ulegał pogorszeniu. Wielka uczona powoli traciła wzrok i słuch. Mimo to, cały czas prowadziła bardzo aktywny tryb życia. Nie starczało jej czasu na zajęcie się swoim zdrowiem. Pracowała w laboratorium do ostatnich chwil swego życia.
Zmarła 4 lipca 1934 roku w Szwajcarii na skutek choroby wywołanej długotrwałą pracą z materiałami radioaktywnymi, które odkryła wraz z mężem.

Opracowała Iwona Chromik