Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6
im. Marii Curie - Skłodowskiej


41-800 Zabrze
ul. Klonowa 23
tel.(32)271-27-65
NIP 648-11-02-532
email: 
sekretariat@sp6.zabrze.pl

e-mail służbowy nauczycieli:
pierwsza litera imienia.nazwisko@sp6.zabrze.pl

top