Tradycje górnicze i barbórkowe towarzyszyły wielu pokoleniom mieszkańców Śląska. Praca na kopalni jest ciężka i niebezpieczna, dlatego w Dniu Górnika pamiętamy o wszystkich, którzy biorą udział w wydobywaniu czarnego złota. Z tej okazji klasy drugie składają wszystkim górnikom i Barbarom serdeczne życzenia i zapraszają do podróży w świat tradycji i legend.Ze Śląskiem i górnikami są również związane legendy i tajemnicze postacie. Zapraszamy do poznania ich. Przed Wami Skarbnik.Kolejna postać to święta Barbara.Teraz kolej na świętą Kingę, od zawsze związaną z górnikami solnymi.Dawniej mieszkańcy Śląska w niedziele, święta i przy okazji ważnych uroczystości zakładali odświętne stroje i odpoczywali po ciężkiej pracy. Poznajcie zatem tradycyjny odświętny strój śląski.A gdy obchodzili swoje barbórkowe święto- 4 grudnia, wszędzie słychać było odgłosy zabawy i melodie pięknych, śląskich przyśpiewek. Was również zapraszamy do śpiewania.