HARMONOGRAM  WYDAWANIA  POSIŁKÓW W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 6 W ZABRZU

 Zasady korzystania z posiłków

  • Uczniowie klas I-III schodzą na obiad z wychowawcą świetlicy w założonych maseczkach, dezynfekują dłonie, zajmują miejsca po dwie osoby przy stoliku. Obiad jest przygotowany na stoliku dla każdego ucznia. Po zajęciu miejsca, zdejmują maseczki. Po spożyciu posiłku, uczniowie opuszczają stołówkę bez odnoszenia naczyń.
  • Uczniowie klas IV-VIII przychodzą  na obiad o wyznaczonych godzinach dla swojej klasy. Posiadają maseczki oraz zachowują odpowiedni dystans. Przed wejściem do stołówki dezynfekują dłonie, odbierają obiad ( pierwsze i drugie danie) i siadają do dwuosobowych stolików. Dopiero po zajęciu miejsca zdejmują maseczki. Po zakończonym obiedzie odnoszą talerz do wyznaczonego miejsca i niezwłocznie opuszczają stołówkę.

WAŻNE:

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, w tym roku szkolnym, uczniowie nie podpisują list obiadowych, nie pobierają żetonów oraz nie otrzymują dokładek obiadowych.


Klasy I –III

11:45

Grupa  I,II,III – po zakończeniu lekcji

12:00

Grupa  I,II,III – po zakończeniu lekcji

12:45

Grupa  I,II,III - po zakończeniu lekcji

13:00

Grupa IV – na stałe


Klasy IV -VIII

11:25  - 11:40 (po 4 lekcji)

KL. IV- V

12:25 - 12:40 (po 5 lekcji)

KL.VI

13:25- 13:40 (po 6 lekcji)

KL.VII - VII