Klasy językowe

Aktywizujące powtórki materiału na lekcjach języka niemieckiego w klasach 7-8 z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w zajęciach. Chcesz uczyć się języków w klasie dwujęzycznej? Niebawem zajęcia otwarte w formie online. Już dziś pomyśl o naborze do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w roku szkolnym 2022/2023!