KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2021 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

L.P.

DATA

1

14.10.2020 – Święto edukacji

spotkanie z wychowawcą w szkole wg odrębnego harmonogramu

2

12.11.2020

poniedziałek

3

13.11.2020

czwartek

4

04.01.2021

czwartek

5

05.01.2021

piątek

6

25.05.2021-27.05.2021 dla uczniów klas I - VII

7

04.06.2021

piątek