Informacje obiadowe:

Koszt jednego posiłku wynosi 4,00 zł

Kwota za  obiady  w danym miesiącu wynosi : 4,00 zł x liczba dni

Nr konta : 86 1050 1230 1000 0023 5388 6480 (  w tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz za jaki m-c jest dokonywana oplata)

OBIADY  ZA  M-C  LISTOPAD

72,00 zł

( 18 dni x 4,00 zł)

Termin płatności: do 28- go października

OBIADY ZA M-C PAŹDZIERNIK

88,00 zł

( 22 dni x 4,00 zł)

Termin płatności: do 28 -go września

OBIADY ZA M-C WRZESIEŃ

52,00 zł

(13 dni x 4,00zł)

Termin płatności: do 10 września