Grupa IV

Grupę IV tworzą  dzieci klas III. Możecie w niej spotkać spore grono utalentowanych indywidualistów. Jest to najgłośniejsza grupa świetlicowa, co wynika z ich zamiłowania do muzyki i śpiewania. W czasie zajęć świetlicowych staramy się realizować różnego rodzaju aktywności zgodne z zainteresowaniami dzieci. Uważamy, że czas spędzony w świetlicy szkolnej ma być przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Najbardziej lubianymi zajęciami przez naszą grupę są: zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, rozwiązywanie łamigłówek, zagadek, krzyżówek, a jeśli dopisuje pogoda - gry i zabawy na świeżym powietrzu - jeśli słońce mogłyby być cały rok cała grupa spędzałaby czas tylko tam :) Prowadzimy również zajęcia tematyczne mające na celu poszerzenie wiedzy naszych wychowanków z różnych dziedzin życia. Opiekunem grupy IV jest Pani Natalia Kantorowicz.