Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu to oddział, w którym uczeń uczestniczy w sześciu godzinach lekcyjnych języka niemieckiego tygodniowo. Ponadto w języku niemieckim kształci się też z zakresu fizyki i biologii. Zajęcia z tych przedmiotów są prowadzone częściowo w języku ojczystym (polskim), a częściowo w języku niemieckim. Jakość kształcenia w tej klasie zakłada opanowanie języka niemieckiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Dodatkowym atutem klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim jest możliwość potwierdzenia nabytych umiejętności językowych ucznia w bezpłatnym egzaminie DSD (Deutsches Sprachdiplom)  A1 - pod koniec klasy 7 i DSD (Deutsches Sprachdiplom) A2 pod koniec klasy 8. Egzamin organizowany jest przez Wydział Kształcenia Zagranicznego Ministerstwa Kultury i Edukacji RFN.

loading...
Pozostałe pytania