loading...
Zebrania z rodzicami
Zajęcia rozwijające zainteresowania
Dodatkowe dni wolne
Konsultacje z rodzicami
Zajęcia społeczne dla dzieci
Zajęcia dla uczniów społeczności romskiej
Organizacja roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
Zebrania z rodzicami

Lp.

Tematyka zebrania

Rady Pedagogicznej

Termin

Uwagi

1.     

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

03.09.2020

WEDŁUG HARMONOGRAMU

2.     

KONSULTACJE

24.11.2020

KLASY I-VIII

16:00-18:00

3.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

15.12.2020

KLASY I-III

16:00

KONSULTACJE DO GODZINY 17:00

KLASY IV-VIII

16:00

KONSULTACJE DO GODZINY 17:00

4.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

23.03.2021

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

17:00

KONSULTACJE DO GODZINY 18:30

5.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

18.05.2021

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

17:00

KONSULTACJE DO GODZINY 18:30

6.     

Inne

DO USTALENIA

Zebrania/konsultacje w zależności od potrzeb bieżących!

Dodatkowe dni wolne

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2021 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

L.P.

DATA

1

14.10.2020 – Święto edukacji

spotkanie z wychowawcą w szkole wg odrębnego harmonogramu

2

12.11.2020 (poniedziałek)

3

13.11.2020 (czwartek)

4 24.05.2021 i 28.05.2021

5

25.05.2021-27.05.2021 dla uczniów klas I - VII

6

04.06.2021 (piątek)

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu się przez mobidziennik.

Zajęcia dla uczniów społeczności romskiej

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Dzień

Lekcja

Sala

Zajęcia wyrównawcze

A.Cybulska

środa

1

edukacja włączająca

Zajęcia wyrównawcze

B.Hajkowska

czwartek

7

edukacja włączająca

Kółko

K.Bulik

czwartek

7

edukacja włączająca

Kółko

B.Hajkowska

piątek

7

edukacja włączająca

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

wg odrębnego harmonogramu

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020-01.01.2021

Ferie zimowe

01.02.2021-14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021-06.04.2021

Egzamin Ósmoklasisty

25.05.2021-27.05.2021

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

wg odrębnego harmonogramu

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2020/2021

L.P.

DATA

1

14.10.2020 – Święto edukacji

spotkanie z wychowawcą w szkole wg odrębnego harmonogramu

2

12.11.2020

poniedziałek

3

13.11.2020

czwartek

4 24.05.2021 i 28.05.2021

5

25.05.2021-27.05.2021 dla uczniów klas I - VII

6

04.06.2021

piątek