„Uroki jesieni”

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII  Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej nr 6 w Zabrzu. 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie uroków jesieni poprzez fotografię. 

3. Cele konkursu:

- Promocja Szkoły Podstawowej w Zabrzu,

- Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

- Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

- Każdy uczestnik zgłasza 1 wybraną i wykonaną przez siebie fotografię.

- Zdjęcie należy odpisać tytułem pracy i miejscem, w którym fotografia została wykonana. 

- Nie można pobierać zdjęć z Internetu i publikować jako swoje. 

- Format prac:

- oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG

5. Miejsce i termin składania prac: 

- Prace należy wysłać w wiadomości przez Mobidziennik do wychowawców świetlicy: pani Agnieszki Maciąg, Joanny Kapusty, Joanny Szymańskiej, Aleksandry Blumert lub Anety Stępień, tytułem "Konkurs fotograficzny" 

- Pracę wysyłamy do dnia 27 listopad 2020

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

- Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a także fanpage szkoły. 

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)