Ze szkolnego pamiętnika – wrzesień 2020

Co się u nas od początku roku szkolnego wydarzyło?

 • rozdanie dyplomów Auf dem Weg zum DSD A1 i A2 – certyfikaty przekazano zeszłorocznej klasie VIII dsd, obecnej klasie  VIIIdj, oraz 3 uczennicom klasy VIIIa
 • klas 2b z panią Izabelą Kostrzewą bierze udział w projekcie Code week -– dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie projektu
 • klasa 6a z panią Agatą Cybulską bierze udział w międzynarodowym projekcie „Emocja” -– dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie projektu
 • w dniach 21-23.09.2020 r. odbyły się zajęcia sportowe w ramach lekcji wychowania fizycznego dla klas 1-3 prowadzone przez Akademię Piłkarską BUMERANG
 • „Dzień chłopaka” w klasach – dziękujemy wychowawcom za pomoc w organizacji tego dnia
 • „Tydzień języków obcych” dla wszystkich uczniów – nauczycielom języków obcych dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie akcji
 • szkolenia nauczycieli z obsługi platformy Microsoft Teams
 • zaaranżowaliśmy salę językową w czytelni biblioteki – szukamy sponsorów na jej malowanie! Ujawnij się – wspomóż nas!
 • otrzymaliśmy wpłaty od pracowników pedagogicznych na zakup drzwi do toalet chłopców na parterze 330 zł – serdecznie dziękujemy
 • przeprowadziliśmy rekonesans w sprawie karczowania terenu wokół szkoły – realizacja w drugiej połowie października
 • ustalono z Radą Rodziców zakup rolet do dwóch sal lekcyjnych
 • W ramach „Programu dla szkół” uczniowie klas 1-5 otrzymują dwa razy w tygodniu komponent owocowo – warzywny i mleczny
 • wchodzimy w dwuletni projekt Program Dotknij Nauki „Wiele potrzeb jeden cel”do 22.10.2020 zobowiązani jesteśmy przeprowadzić rekrutację 80 uczniów i 9 nauczycieli, którzy będą brać udział w projekcji – rekrutacja w ramach klas 5-7
 • Rozdaliśmy 1000 jednorazowych maseczek, zakupiliśmy 30 pojemników na płyn do dezynfekcji - niektórych poszukujemy :(