ZEBRANIA Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzaj spotkania

Termin

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

12.09.2017

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI/KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI  PRZEDMIOTÓW

21.11.2017

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI/KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI  PRZEDMIOTÓW

09.01.2018

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI/KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI  PRZEDMIOTÓW

10.04.2018

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI/KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI  PRZEDMIOTÓW

15.05.2018

top