Sekretariat

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Marii Curie - Skłodowskiej
41-800 Zabrze
ul. Klonowa 23
tel.(32)271-27-65
NIP 648-11-02-532
email:  sekretariat@sp6.zabrze.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

DYREKTOR: mgr Janina Michalska

WICEDYREKTOR: mgr Wojciech Koman

STARSZY REFERENT DS ADMINISTRACYJNYCH: Kamila Kłonica

top