MUZYKA e-pomocnik

MATERIAŁY Z MUZYKI DLA KLAS IV-VI

 klasa IV

 

 

klasa V

 

klasa VI

 

Obudzić apetyt na muzykę
Przedmioty artystyczne w szkole ogólnokształcącej spełniają bardzo istotną rolę, ale w edukacyjnej hierarchii ważności zajmują miejsca rozmaite. Czasem są „dopieszczone” i przez władze szkoły, i przez rodziców, a czasem, niestety, niedocenione. Chyba, że... No właśnie, co może spowodować, że zainteresowanie przedmiotami artystycznymi wzrośnie na tyle, że skłoni całe środowisko szkolne do wspólnych działań przyznających muzyce naprawdę ważne miejsce?

 

 

 

 

top