Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE SP 6 W ZABRZU

Dobrze wykwalifikowane, doświadczone i bogate w sukcesy grono pedagogiczne  nauczycieli SP nr 6 - zapewnia uczniom wysoki poziom edukacji w przyjaznym, bezpiecznym, stymulującym rozwój ucznia środowisku.

Nauczyciele wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności, które będą fundamentem ich dalszej edukacji. Rozwiją w swoich wychowankach poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.

top