DEUTSCH HAT KLASSE - NIEMIECKI MA KLASĘ

DEUTSCH HAT KLASSE - NIEMIECKI MA KLASĘ

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klasy VII DSD wraz z paniami

Małgorzatą Kaczmar i Ewą Skoczylas biorą udział w projekcie

Deutsch hat Klasse – Niemiecki ma klasę.

 

Aranżacja przestrzeni do nauki i partycypacja na lekcjach niemieckiego – to nasze wyzwanie na ten rok. Projekt Goethe-Institut w Warszawie pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej ma na celu wykorzystanie potencjału klasy, by stała się miejscem przyjaznym nauce, tzw. ”trzecim pedagogiem”. 

Podczas lekcji niemieckiego oraz zajęć projektowych wszyscy uczniowie mają prawo głosu, poddawania pod dyskusję swoich pomysłów. Ich zaangażowanie ma tutaj kluczową rolę ponieważ mottem projektu jest: ”Współpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność.”

Niemiecki ma klasę, to konkurs, który polega na wspólnym wprowadzaniu zmian w sali języka niemieckiego, by stała się wymarzoną pracownią językową.

Sala lekcyjna to miejsce, w którym uczniowie spędzają większą część dnia, powinna być więc miejscem,

ü  w którym nauczyciele i uczniowie czują się dobrze,

ü  które stymuluje do nauki i jest przytulne,

ü  które zachęca do komunikacji,

ü  w którym podczas zajęć ustawienie ławek z łatwością można dopasować do różnych aktywności. 

W projekcie, na każdym jego etapie, pracujemy w języku niemieckim, poznajemy zwroty i wyrażenia potrzebne do opisu przedmiotów w sali i podjętych przez nas działań.

Dlaczego naszym zdaniem warto podjąć wyzwanie „Deutsch hat Klasse”?

  • Edukacja dla demokracji – pracujmy na zasadzie równości.
  • Wspólna troska o najbliższe otoczenie – rozwiązywanie problemów, współdecydowanie.
  • Ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
  • Próba zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy szkolne.
  • Partycypacja – nauczanie społeczne.
  • Nauka języka niemieckiego w innej formie.
 
    Nauczycielki języka niemieckiego
Małgorzata Kaczmar, Ewa Skoczylas
    
      Uczniowie klasy VII DSD

 

 

Partnerami projektu są

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

 

 

 

 

 

top