REKRUTACJA 2018/2019

Zapisy do pierwszej klasy 
 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze dot.:
- określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

DOKUMENT TUTAJ

top