Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

przewodnicząca: Ewa Wnorowska
zastępca przew.: Remigiusz Boryś
skarbnik: Agnieszka Kaczmarczyk
sekretarz: Ewa Winecka-Wydrych

Pani skarbnik przyjmuje wpłaty na zebraniach RADY RODZICÓW.

 

 
Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się:
8 stycznia 2018, o godz. 17:00

 

 

 
Zapraszamy również na naszą grupę na Facebooku, na której na bieżąco informujemy o inicjatywach podejmowanych przez Radę na zebraniach.
 
 
 
21.12.2016 kiermasz świąteczny i muzyczno-teatralny program artystyczny
TEATR RODZICA wystawi
OPOWIEŚĆ WIGILIJNĄ
zapraszamy
 
 
 15.12.2015
ODBYŁ SIĘ KIERMASZ ŚWIĄTECZNY I SPEKTAKL KABARETOWY
SZOPKA BOZONARODZENIOWA 2015
 
 
album z imprezy tutaj
 

 13.11.2015
odbył się kiermasz rzeczy używanych
 
 
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
fotorelacja tutaj
 

 

Z konta RR dokonuje się dla szkoły następujących zakupów,
z których korzystają wszyscy uczniowie:

materiały papiernicze, nagrody rzeczowe, dyplomy, medale, puchary, listy gratulacyjne, materiały dekoracyjne, nagrody książkowe, materiały opatrunkowe i leki (wyposażenie apteczki szkolnej), bilety na przejazd na konkurs/zawody, tablice korkowe, antyramy, materiały potrzebne do organizacji konkursów i zabaw dla dzieci, materiały potrzebne do organizacji festynów.

 
Poza ww drobnymi zakupami z wpłat na RR udało się:
 
w roku szkolnym 2012/2013
zakupić i zamontować sprzęt multimedialny do sali przyrody
 
w roku szkolnym 2013/14
z dochodu z festynu udało się wymienić komputery w pracowni informatycznej
 

 w roku szkolnym 2014/15
dotowano remont toalet szkolnych dla uczniów oraz doposażono multimedialnie pracownię muzyczno-plastyczną

 w roku szkolnym 2015/2016

zakupiono sprzęt multimedialny do sali komputerowej i biblioteki, dotowano nagrody rzeczowe, dyplomy i tarcze dla uczniów
 

top