„Uroki jesieni”

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII  Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej nr 6 w Zabrzu. 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie uroków jesieni poprzez fotografię. 

3. Cele konkursu:

- Promocja Szkoły Podstawowej w Zabrzu,

- Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

- Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

- Każdy uczestnik zgłasza 1 wybraną i wykonaną przez siebie fotografię.

- Zdjęcie należy odpisać tytułem pracy i miejscem, w którym fotografia została wykonana. 

- Nie można pobierać zdjęć z Internetu i publikować jako swoje. 

- Format prac:

- oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG

5. Miejsce i termin składania prac: 

- Prace należy wysłać w wiadomości przez Mobidziennik do wychowawców świetlicy: pani Agnieszki Maciąg, Joanny Kapusty, Joanny Szymańskiej, Aleksandry Blumert lub Anety Stępień, tytułem "Konkurs fotograficzny" 

- Pracę wysyłamy do dnia 27 listopad 2020

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

- Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a także fanpage szkoły. 

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

Warsztaty hospitacyjne z języka niemieckiego

warsztaty01
warsztaty02
warsztaty03
warsztaty04
warsztaty05
warsztaty06
warsztaty07
Previous Next Play Pause

30 października 2020 r. uczniowie klasy 7 dwujęzycznej z językiem niemieckim wraz z nauczycielką języka niemieckiego, panią Małgorzatą Kaczmar, uczestniczyli w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego „Herbstrallye” zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego. Opiera się on na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostaną uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele je hospitowali. Warsztaty online poprowadziła Pani mgr Elżbieta Wydra nauczyciel języka niemieckiego edukatorka, Superbelfer RP, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Inicjatorką projektu jest pani mgr Małgorzata Bubik Prezes PSNJN Oddział Katowice.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam udziału w zajęciach!

Ze szkolnego pamiętnika – wrzesień 2020

Co się u nas od początku roku szkolnego wydarzyło?

 • rozdanie dyplomów Auf dem Weg zum DSD A1 i A2 – certyfikaty przekazano zeszłorocznej klasie VIII dsd, obecnej klasie  VIIIdj, oraz 3 uczennicom klasy VIIIa
 • klas 2b z panią Izabelą Kostrzewą bierze udział w projekcie Code week -– dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie projektu
 • klasa 6a z panią Agatą Cybulską bierze udział w międzynarodowym projekcie „Emocja” -– dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie projektu
 • w dniach 21-23.09.2020 r. odbyły się zajęcia sportowe w ramach lekcji wychowania fizycznego dla klas 1-3 prowadzone przez Akademię Piłkarską BUMERANG
 • „Dzień chłopaka” w klasach – dziękujemy wychowawcom za pomoc w organizacji tego dnia
 • „Tydzień języków obcych” dla wszystkich uczniów – nauczycielom języków obcych dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie akcji
 • szkolenia nauczycieli z obsługi platformy Microsoft Teams
 • zaaranżowaliśmy salę językową w czytelni biblioteki – szukamy sponsorów na jej malowanie! Ujawnij się – wspomóż nas!
 • otrzymaliśmy wpłaty od pracowników pedagogicznych na zakup drzwi do toalet chłopców na parterze 330 zł – serdecznie dziękujemy
 • przeprowadziliśmy rekonesans w sprawie karczowania terenu wokół szkoły – realizacja w drugiej połowie października
 • ustalono z Radą Rodziców zakup rolet do dwóch sal lekcyjnych
 • W ramach „Programu dla szkół” uczniowie klas 1-5 otrzymują dwa razy w tygodniu komponent owocowo – warzywny i mleczny
 • wchodzimy w dwuletni projekt Program Dotknij Nauki „Wiele potrzeb jeden cel”do 22.10.2020 zobowiązani jesteśmy przeprowadzić rekrutację 80 uczniów i 9 nauczycieli, którzy będą brać udział w projekcji – rekrutacja w ramach klas 5-7
 • Rozdaliśmy 1000 jednorazowych maseczek, zakupiliśmy 30 pojemników na płyn do dezynfekcji - niektórych poszukujemy :(

Pasowanie na ucznia

Pasowanie01
Pasowanie02
Previous Next Play Pause
1 2

22.10.2020r. klasa 1 b została pełnoprawnie przyjęta w poczet uczniów SP6. Uroczyste ślubowanie przyjął Pan Dyrektor Wojciech Koman. Wcześniej jednak pierwszaki musiały pochwalić się umiejętnościami wokalnymi.


Zobacz filmik nr1....


Zobacz filmik nr2....


Zobacz filmik nr3....

Szkolny Tydzień Języków Obcych

foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto08
foto09
foto10
foto11
foto07
foto01
Previous Next Play Pause

Wtorkowe zadanie ze Szkolnego Tygodnia Języków Obcych to wykonanie plakatu dowolnego państwa. Naprawdę się postaraliście. Dziękujemy za wszystkie zdjęcia.